Privacybeleid & Disclaimer

Privacybeleid binnen Praktijk New Women’s Health

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Naast deze algemene wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring informeert jou over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO. 

Persoonsgegevens binnen New Women’s Health
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de praktijk een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijk plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat informatie over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als je op consult komt bij New Women’s Health, dan ga ik er van uit dat je akkoord bent met deze privacyverklaring.

Verder zijn persoonsgegevens noodzakelijk nodig voor om een behandeling te starten en voor de financiële afhandeling hiervan. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, een wettelijke verplichting, zoals het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op de grond van Wet Publieke Gezondheid. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals de huisarts. Praktijk New Women’s Health is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.  

Welke gegevens verzamelen we? – NAW gegevens – BSN nummer – Geslacht – Geboortedatum – Telefoonnummer – Mailadres – Medische gegevens – Huisarts

Daarnaast maken wij een zorgnota aan waarop ook persoonsgegevens staan. Deze zorgnota ontvang je van ons. Op deze zorgnota staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota geheel of gedeeltelijk kan declareren bij de zorgverzekeraar, afhankelijk van jouw aanvullende verzekering. 

  • Naam, adres, woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Korte omschrijving van de behandeling

Waarom worden jouw gegevens verzameld?

  • Jouw gegevens worden, al dan niet geanonimiseerd, voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, intercollegiale toetsing, maar ook voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 
  • Praktijk New Women’s Health gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoons- en medische gegevens. Jouw persoonsgegevens worden goed beschermd tegen onbevoegde toegang. De behandelend arts heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarnaast bestaat ook de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die door New Women’s Health worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Worden gegevens aan derden verstrekt?
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen na jouw schriftelijke toestemming. Er bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van derden. 

Inzage en overdracht van dossier

Je hebt recht op inzage en overdracht van jouw dossier. Als je hiervan gebruik wilt maken dan kan je dit per mail kenbaar maken aan Praktijk New Women’s Health. 

Heb je een vraag of klacht?
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw persoons- en medische gegevens? Dan gaat Praktijk New Women’s Health graag met jou in gesprek. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens op de website
Op de website van Praktijk New Women’s Health worden persoonlijke gegevens verzameld in het contactformulier. De gevraagd gegevens zijn ten behoeve van het inplannen van een afspraak of om een gestelde vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet aan derden versterkt. Jouw naam en je e-mailadres worden aan de nieuwsbrief maillist toegevoegd als je bij mij een dienst afneemt of in het verleden af hebt genomen. Of wanneer jij jezelf voor mijn nieuwsbrief aanmeldt via de website. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. De opslag van je gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. De informatie kan ook niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 

Praktijk New Women’s Health heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten en afbeeldingen) is dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons gewijzigd worden. 

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts/therapeut. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie. 

Op deze website kan verwezen worden naar derden. Links van derden op deze website worden niet continue door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Noodzakelijke cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social media deel-knoppen

Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Deze website maakt geen gebruik van Analytische Cookies.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen, zodat bijvoorbeeld advertenties die worden weergeven relevanter kunnen zijn voor de individuele bezoeker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor zowel de bezoeker als de adverteerder.

Deze website maakt geen gebruik van Tracking Cookies.

Verwijderen van cookies

Via de instellingen van je browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.Waar deze functie precies zit, verschilt per browser.

Amsterdam, April 2020
New Women’s Health ingeschreven bij de KvK te Amsterdam, onder nummer 66081645.